Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trường Song Ngữ Lạc Hồng

  155.878.200 đ
  03/04/2017
 2. Công ty TNHH Đã Giàu Có

  10.000.000 đ
  16/03/2017
 3. Công ty TNHH Nhựa Long Thành

  15.000.000 đ
  10/03/2017
 4. Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản

  100.000.000 đ
  19/12/2016
 5. Công ty TNHH Teamobi

  349.247.000 đ
  18/10/2016
 6. Công ty CP Sản Xuất Thương Mại XNK Viễn Thông A

  360.000.000 đ
  13/07/2016
 7. Hội Phụ Nữ Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nhật

  200.000.000 đ
  13/07/2016
 8. Công ty TNHH Toàn Mỹ Phú

  20.000.000 đ
  04/07/2016
 9. Công ty CP Sài Gòn Xây Dựng

  1.000.000 đ
  06/02/2016
 10. Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

  500.000.000 đ
  31/12/2015
 11. Công ty TNHH Maersk Việt Nam

  100.000.000 đ
  11/09/2015
 12. Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công

  63.000.000 đ
  09/09/2015
 13. Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công

  70.560.000 đ
  09/09/2015
 14. Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công

  55.000.000 đ
  05/09/2015
 15. Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công

  51.240.000 đ
  04/09/2015
 16. Cty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Hoà Bình

  50.000.000 đ
  04/08/2015
 17. Báo Công An TP. Hồ Chí Minh

  10.000.000 đ
  29/07/2015
 18. Công ty TNHH Phần Mềm Minh Mỹ

  20.000.000 đ
  13/07/2015
 19. Công ty CP Capella Entertainment

  15.000.000 đ
  03/07/2015
 20. Công ty TNHH Sài Gòn Tower

  15.000.000 đ
  02/07/2015