Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Công ty TNHH Target Agriculture Việt Nam

  25.000.000 đ
  01/08/2022
 2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  200.000.000 đ
  08/04/2022
 3. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  200.000.000 đ
  25/11/2021
 4. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam

  150.000.000 đ
  14/04/2021
 5. Men & Life Award 2019

  50.000.000 đ
  17/08/2020
 6. Công ty Cổ phần QH PLUS

  45.000.000 đ
  03/06/2020
 7. Công ty Ắc quy GS Bình Dương Việt Nam

  20.000.000 đ
  13/05/2020
 8. Công ty TNHH Văn Hóa Sáng Tạo Trí Việt

  216.000.000 đ
  15/10/2019
 9. Công ty TNNH TMDV C3TEK

  5.000.000 đ
  15/09/2019
 10. Công ty TNHH Nissin Việt Nam

  30.000.000 đ
  13/08/2019
 11. Trường Song Ngữ Lạc Hồng

  155.878.200 đ
  03/04/2017
 12. Công ty TNHH Đã Giàu Có

  10.000.000 đ
  16/03/2017
 13. Công ty TNHH Nhựa Long Thành

  15.000.000 đ
  10/03/2017
 14. Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản

  100.000.000 đ
  19/12/2016
 15. Công ty TNHH Teamobi

  349.247.000 đ
  18/10/2016
 16. Công ty CP Sản Xuất Thương Mại XNK Viễn Thông A

  360.000.000 đ
  13/07/2016
 17. Hội Phụ Nữ Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nhật

  200.000.000 đ
  13/07/2016
 18. Công ty TNHH Toàn Mỹ Phú

  20.000.000 đ
  04/07/2016
 19. Công ty CP Sài Gòn Xây Dựng

  1.000.000 đ
  06/02/2016
 20. Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam

  500.000.000 đ
  31/12/2015