Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  03/12/2023
 2. Tony

  20.000 đ
  03/12/2023
 3. Banh Quang Hien

  10.000 đ
  03/12/2023
 4. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  03/12/2023
 5. Nguyen Thi Kim Anh

  500.000 đ
  03/12/2023
 6. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  03/12/2023
 7. Vu Thi Nhu Quynh

  50.000 đ
  03/12/2023
 8. Hoang Thi Kim Cuc

  150.000 đ
  03/12/2023
 9. Che Thi Thanh Hien

  50.000 đ
  03/12/2023
 10. Huynh Thi Ngoc Tram

  50.000 đ
  03/12/2023
 11. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  03/12/2023
 12. Mai Hien Nga

  50.000 đ
  03/12/2023
 13. Huynh Thi Tuyen

  50.000 đ
  03/12/2023
 14. Nguyen Thao My

  50.000 đ
  03/12/2023
 15. Nguyen Thi Xuan Thuy

  50.000 đ
  03/12/2023
 16. Hoang Thi Nha

  50.000 đ
  03/12/2023
 17. Nguyen Thi Ngan

  50.000 đ
  03/12/2023
 18. Nguyen Thi Duyen

  50.000 đ
  03/12/2023
 19. Nguyen Thi Nga

  50.000 đ
  03/12/2023
 20. Nguyen Ngoc Tu Huong

  150.000 đ
  03/12/2023