Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Tran Thi Kim Anh

  10.000 đ
  18/10/2022
 2. Luong Ngoc Thanh Tham

  5.000 đ
  18/10/2022
 3. Do Phuong Hanh

  10.000 đ
  18/10/2022
 4. Trung Dương

  30.000 đ
  18/10/2022
 5. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  18/10/2022
 6. Nguyen Hoang Anh

  10.000 đ
  18/10/2022
 7. Lai Huu Cuong

  10.000 đ
  18/10/2022
 8. VCB Rewards

  5.000 đ
  18/10/2022
 9. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  18/10/2022
 10. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  17/10/2022
 11. Nguyen Phuong Minh

  10.000 đ
  17/10/2022
 12. Vu Duc Quan

  5.000 đ
  17/10/2022
 13. Nguyen Dieu Linh

  5.000 đ
  17/10/2022
 14. Vu Hoang Long

  10.000 đ
  17/10/2022
 15. Le Phuong Thao

  10.000 đ
  17/10/2022
 16. Do Thu Ha

  10.000 đ
  17/10/2022
 17. Tran Thi Chuc

  15.000 đ
  17/10/2022
 18. Nguyen Le Lien

  10.000 đ
  17/10/2022
 19. Hoang Thi Xuan Mai

  10.000 đ
  17/10/2022
 20. Nguyen Duc Minh

  10.000 đ
  17/10/2022