Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Trần Văn Huy

  100.000 đ
  05/04/2020
 2. Chị Dương Kim Thanh

  1.000.000 đ
  04/04/2020
 3. Nhà hảo tâm (03/04)

  30.000 đ
  03/04/2020
 4. Nhà hảo tâm (03/04)

  100.000 đ
  03/04/2020
 5. Chị Phạm Thị Anh Đào

  1.000.000 đ
  03/04/2020
 6. Chị Linh Nguyễn

  200.000 đ
  02/04/2020
 7. Chị Huỳnh Nguyên Phương

  100.000 đ
  02/04/2020
 8. Chị Nguyễn Thị Kim Đào

  300.000 đ
  02/04/2020
 9. Nhà hảo tâm (01/04)

  30.000 đ
  01/04/2020
 10. Chị Phạm Thị Ngọc Hương

  100.000 đ
  01/04/2020
 11. Chị Nguyễn Thanh Hoa

  500.000 đ
  01/04/2020
 12. Nhà hảo tâm (31/03)

  30.000 đ
  31/03/2020
 13. Chị Đinh Thị Thúy

  500.000 đ
  31/03/2020
 14. Nhà hảo tâm (30/03)

  30.000 đ
  30/03/2020
 15. Speculator

  50.000 đ
  29/03/2020
 16. Anh Hoàng Thế Anh

  100.000 đ
  28/03/2020
 17. Nhà hảo tâm (27/03)

  30.000 đ
  27/03/2020
 18. Anh Đỗ Duy Khánh

  20.000 đ
  27/03/2020
 19. Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo

  2.000 đ
  27/03/2020
 20. Chị Đặng Y Phụng

  2.000 đ
  27/03/2020