Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Yen Nhi

  10.000 đ
  24/10/2022
 2. Ly Van Truc

  20.000 đ
  24/10/2022
 3. Nhà hảo tâm

  1.000 đ
  23/10/2022
 4. Nguyen Van Lieu

  10.000 đ
  23/10/2022
 5. Nhà hảo tâm

  1.000 đ
  23/10/2022
 6. Hoa

  20.000 đ
  23/10/2022
 7. Truong Duc Huy

  20.000 đ
  22/10/2022
 8. Tran Anh Tu

  20.000 đ
  22/10/2022
 9. Le Thi Tien

  20.000 đ
  22/10/2022
 10. Bui Thi Sen

  20.000 đ
  22/10/2022
 11. Nguyen Thu Huong

  20.000 đ
  22/10/2022
 12. Vu Thi Thanh

  20.000 đ
  22/10/2022
 13. Hoang Phi Hung

  20.000 đ
  22/10/2022
 14. Vu Dai Hiep

  20.000 đ
  22/10/2022
 15. Phan Van Chuong

  20.000 đ
  22/10/2022
 16. Nguyen Thi Thu Ha

  20.000 đ
  22/10/2022
 17. Pham Van Luong

  20.000 đ
  22/10/2022
 18. Nguyen Thi An

  20.000 đ
  22/10/2022
 19. Tran Thi Kim Minh

  20.000 đ
  22/10/2022
 20. P

  5.000 đ
  21/10/2022