Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Luu Hue Phuong

  100.000 đ
  02/03/2024
 2. Pham Thanh Thien Hao

  100.000 đ
  02/03/2024
 3. Nguyen Thi Dung

  100.000 đ
  02/03/2024
 4. Yen

  50.000 đ
  02/03/2024
 5. Vu Thi Tuyet

  50.000 đ
  02/03/2024
 6. Vu Thi Hoa

  100.000 đ
  02/03/2024
 7. Phan Thi Tra My

  100.000 đ
  02/03/2024
 8. Nguyen Thi Anh

  100.000 đ
  02/03/2024
 9. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  02/03/2024
 10. Tony

  10.000 đ
  02/03/2024
 11. Pham Thi Ngoc Anh

  100.000 đ
  02/03/2024
 12. Luu Van Trong

  100.000 đ
  02/03/2024
 13. Le Thi Van

  50.000 đ
  02/03/2024
 14. Nguyen Thi Hanh

  50.000 đ
  02/03/2024
 15. Le Thi Thu Thao

  100.000 đ
  02/03/2024
 16. Nguyen Thi Bang

  100.000 đ
  02/03/2024
 17. Le Thi Thu Trang

  100.000 đ
  02/03/2024
 18. Huynh Ngoc Phuong

  100.000 đ
  02/03/2024
 19. Nguyen Thi Thuy

  100.000 đ
  02/03/2024
 20. Le Thi Hong Tham

  100.000 đ
  02/03/2024