Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Anh Lợi Hồng Quang

  1.000.000 đ
  12/04/2013
 2. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  11/04/2013
 3. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  11/04/2013
 4. Anh Nguyễn Minh ( Nhóm Trái tim Việt Nam cùng trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương)

  4.200.000 đ
  04/04/2013
 5. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  04/04/2013
 6. Gia đình Bé Trương Hữu Quốc & Trương Minh Trí

  4.000.000 đ
  03/04/2013
 7. Chị Nguyễn Thị Hải

  500.000 đ
  02/04/2013
 8. Anh Nguyễn Minh Tâm

  100.000 đ
  30/03/2013
 9. Anh Hà Văn Vinh (Chú Sẽ Gia Lai ủng hộ)

  2.000.000 đ
  29/03/2013
 10. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  28/03/2013
 11. Chị Nguyễn Thị Bé Tư

  1.000.000 đ
  28/03/2013
 12. Anh Hồ Huy Quý

  300.000 đ
  27/03/2013
 13. Chị Phan Ngọc Anh

  300.000 đ
  25/03/2013
 14. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  21/03/2013
 15. Chị Phạm Thùy Linh

  300.000 đ
  21/03/2013
 16. Chị Nguyễn Thị Thiên Thanh

  200.000 đ
  21/03/2013
 17. Chị Lê Thị Thu Hằng

  400.000 đ
  20/03/2013
 18. Chị Đặng Thị Kim Thủy

  500.000 đ
  19/03/2013
 19. Chị Võ Minh Hương

  500.000 đ
  18/03/2013
 20. Chị Phạm Hoàng An

  1.000.000 đ
  13/03/2013