Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. VCB Rewards

  47.873 đ
  29/10/2022
 2. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  29/10/2022
 3. Nhà hảo tâm

  1.999 đ
  29/10/2022
 4. Trung Dương

  30.000 đ
  28/10/2022
 5. M

  5.000 đ
  28/10/2022
 6. Trung Dương

  30.000 đ
  27/10/2022
 7. Trung Dương

  30.000 đ
  27/10/2022
 8. VCB Rewards

  27.000 đ
  27/10/2022
 9. Pham Quang Tuan

  1.000 đ
  27/10/2022
 10. M

  5.000 đ
  27/10/2022
 11. VCB Rewards

  100.000 đ
  27/10/2022
 12. Trung Dương

  30.000 đ
  26/10/2022
 13. HMLD

  200.000 đ
  26/10/2022
 14. Nhà hảo tâm

  60.000 đ
  25/10/2022
 15. Phung Huyen Trang

  10.000 đ
  25/10/2022
 16. Vu Minh Ngoc

  5.000 đ
  25/10/2022
 17. VCB Rewards

  23.690 đ
  25/10/2022
 18. Dao Nguyen Duy Loc

  20.000 đ
  25/10/2022
 19. VCB Rewards

  20.025 đ
  25/10/2022
 20. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  25/10/2022