Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  14/09/2023
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  14/09/2023
 3. Trung Duong

  30.000 đ
  13/09/2023
 4. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  13/09/2023
 5. Nguyen Thi Thanh Thao

  300.000 đ
  13/09/2023
 6. Trung Duong

  30.000 đ
  12/09/2023
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  11/09/2023
 8. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  09/09/2023
 9. Anh Trương Quốc An

  5.000.000 đ
  09/09/2023
 10. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  09/09/2023
 11. Quynh Trang

  50.000 đ
  08/09/2023
 12. Trung Duong

  30.000 đ
  08/09/2023
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  07/09/2023
 14. UHQ

  1.000.000 đ
  07/09/2023
 15. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  07/09/2023
 16. Ho Thanh Truc

  30.000 đ
  07/09/2023
 17. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  07/09/2023
 18. Trung Duong

  30.000 đ
  06/09/2023
 19. Nguyen Thanh Vuong

  99.000 đ
  06/09/2023
 20. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  06/09/2023