Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trái tim cho em

  500.000 đ
  01/11/2022
 2. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  01/11/2022
 3. Nguyen Phan Anh

  100.000 đ
  01/11/2022
 4. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  01/11/2022
 5. Vo Thi Bich Tram

  150.000 đ
  01/11/2022
 6. Trung Dương

  30.000 đ
  31/10/2022
 7. VCB Rewards

  25.000 đ
  31/10/2022
 8. VCB Rewards

  22.087 đ
  31/10/2022
 9. VCB Rewards

  27.744 đ
  31/10/2022
 10. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  31/10/2022
 11. VCB Rewards

  90.503 đ
  31/10/2022
 12. VCB Rewards

  21.665 đ
  30/10/2022
 13. VCB Rewards

  28.000 đ
  30/10/2022
 14. VCB Rewards

  28.000 đ
  30/10/2022
 15. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  30/10/2022
 16. Nhà hảo tâm

  1.000 đ
  30/10/2022
 17. VCB Rewards

  20.810 đ
  30/10/2022
 18. VCB Rewards

  29.863 đ
  30/10/2022
 19. Nguyen Doan Huu

  1.839 đ
  30/10/2022
 20. VCB Rewards

  23.458 đ
  29/10/2022