Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Dương

  30.000 đ
  07/11/2022
 2. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  06/11/2022
 3. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  05/11/2022
 4. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  05/11/2022
 5. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  05/11/2022
 6. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  05/11/2022
 7. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  05/11/2022
 8. Nhà hảo tâm

  10.168 đ
  05/11/2022
 9. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  04/11/2022
 10. Nhà hảo tâm

  20.168 đ
  04/11/2022
 11. Trung Dương

  30.000 đ
  04/11/2022
 12. Trung Dương

  30.000 đ
  03/11/2022
 13. Nhà hảo tâm

  10.168 đ
  03/11/2022
 14. Trung Dương

  30.000 đ
  02/11/2022
 15. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  02/11/2022
 16. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  02/11/2022
 17. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  02/11/2022
 18. Trung Dương

  30.000 đ
  01/11/2022
 19. Linh Nguyễn

  200.000 đ
  01/11/2022
 20. Vu Thi Hue

  300.000 đ
  01/11/2022