Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Dinh Truong Thao Nguyen

  500.000 đ
  22/04/2024
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  22/04/2024
 3. Nhà hảo tâm

  35.000 đ
  21/04/2024
 4. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  21/04/2024
 5. Nguyen Cao Vu

  15.000 đ
  21/04/2024
 6. NGUYEN KHA PHAN THI QUYNH LIEN NGUYEN MINH DANG

  200.000 đ
  21/04/2024
 7. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  21/04/2024
 8. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  20/04/2024
 9. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  20/04/2024
 10. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  20/04/2024
 11. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  20/04/2024
 12. Pham Duc Hien

  50.000 đ
  20/04/2024
 13. Dinh Truong Thao Nguyen

  500.000 đ
  19/04/2024
 14. Trung Duong

  60.000 đ
  19/04/2024
 15. Nhà hảo tâm

  25.000 đ
  18/04/2024
 16. Nguyen Cao Vu

  15.000 đ
  18/04/2024
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  18/04/2024
 18. Loan

  20.000 đ
  18/04/2024
 19. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  18/04/2024
 20. Trung Duong

  30.000 đ
  17/04/2024