Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  02/12/2021
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  02/12/2021
 3. Pham Thi Ngoc Huong

  165.000 đ
  01/12/2021
 4. Linh Nguyen

  200.000 đ
  01/12/2021
 5. Do Thi Duyen

  1.000.000 đ
  01/12/2021
 6. Trung Duong

  30.000 đ
  01/12/2021
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  30/11/2021
 8. Truong Ky Long

  200.000 đ
  30/11/2021
 9. Nhóm Shine the Inside

  23.000.000 đ
  30/11/2021
 10. Vu Thi Tra My

  500.000 đ
  30/11/2021
 11. Nhà hảo tâm

  150.000 đ
  29/11/2021
 12. Trung Duong

  30.000 đ
  29/11/2021
 13. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  29/11/2021
 14. Nhà hảo tâm

  2.000 đ
  29/11/2021
 15. Nhà hảo tâm

  999.999 đ
  29/11/2021
 16. Nhà hảo tâm

  300.000 đ
  28/11/2021
 17. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  26/11/2021
 18. Trung Duong

  30.000 đ
  26/11/2021
 19. Nguyen Van Dung

  50.000 đ
  26/11/2021
 20. Trung Duong

  30.000 đ
  25/11/2021