Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Duong

  30.000 đ
  06/12/2023
 2. Nguyen Thi Kim Anh

  500.000 đ
  06/12/2023
 3. Truong Thi My Linh

  50.000 đ
  06/12/2023
 4. Tran Thi Hai Hau

  50.000 đ
  06/12/2023
 5. Tran Thi Ngoc Anh

  50.000 đ
  06/12/2023
 6. Sichum

  50.000 đ
  06/12/2023
 7. Nguyen Doan Thao Vy

  150.000 đ
  06/12/2023
 8. Do Thi Chi

  50.000 đ
  06/12/2023
 9. Ta Thi Hong

  50.000 đ
  06/12/2023
 10. Tran Thu Ha

  50.000 đ
  06/12/2023
 11. Pham Thi My Sen

  50.000 đ
  06/12/2023
 12. Nguyen Thi Hong Nhung

  150.000 đ
  06/12/2023
 13. Mac Thi Thu Hang

  50.000 đ
  06/12/2023
 14. Tran Thi Yen Nhi

  50.000 đ
  06/12/2023
 15. Tran Thi Thuy Dieu

  50.000 đ
  06/12/2023
 16. Huonggobi beauty

  150.000 đ
  06/12/2023
 17. Le Thi Huynh Nhu

  50.000 đ
  06/12/2023
 18. Nguyen Thi Phuong Vi

  50.000 đ
  06/12/2023
 19. Vo Thi Thuy

  50.000 đ
  06/12/2023
 20. Luong Thi Tam

  50.000 đ
  06/12/2023