Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  18/05/2022
 2. Trung Dương

  30.000 đ
  18/05/2022
 3. Nguyen Tien Tuan

  10.000 đ
  18/05/2022
 4. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  17/05/2022
 5. Trung Dương

  30.000 đ
  17/05/2022
 6. Nhà hảo tâm

  30.000 đ
  17/05/2022
 7. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  16/05/2022
 8. Trung Dương

  30.000 đ
  16/05/2022
 9. Huynh Thi Ngoc Linh

  20.000 đ
  16/05/2022
 10. Hoang Van Khoi

  10.000 đ
  15/05/2022
 11. Le Thi Bich Loan

  500.000 đ
  15/05/2022
 12. Do Trong Nhan

  30.000 đ
  15/05/2022
 13. Nhà hảo tâm

  1.000.000 đ
  15/05/2022
 14. Trinh Thi Giang

  100.000 đ
  15/05/2022
 15. Cong Nhan

  50.000 đ
  14/05/2022
 16. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  14/05/2022
 17. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  14/05/2022
 18. Nhà hảo tâm

  50.000 đ
  13/05/2022
 19. Trung Dương

  30.000 đ
  12/05/2022
 20. Duong Ngoc An

  5.000 đ
  12/05/2022