Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nguyen Tri Trung

  10.000 đ
  19/04/2023
 2. Trung Duong

  30.000 đ
  19/04/2023
 3. Trung Duong

  30.000 đ
  18/04/2023
 4. Hoang Khanh Linh

  50.000 đ
  18/04/2023
 5. Trung Duong

  30.000 đ
  17/04/2023
 6. Nhà hảo tâm

  16.168 đ
  17/04/2023
 7. Doohyoung

  40.000 đ
  16/04/2023
 8. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  16/04/2023
 9. Lao dong

  20.000 đ
  15/04/2023
 10. Ho Thi Thanh Van

  300.000 đ
  15/04/2023
 11. VCB Rewards

  97.000 đ
  14/04/2023
 12. Nguyen Nhat Phi

  100.000 đ
  14/04/2023
 13. Trung Duong

  30.000 đ
  13/04/2023
 14. Nhà hảo tâm

  3.000.000 đ
  13/04/2023
 15. Nhà hảo tâm

  1.000 đ
  13/04/2023
 16. Gấm

  500.000 đ
  13/04/2023
 17. Trung Duong

  30.000 đ
  12/04/2023
 18. Nhà hảo tâm

  6.000 đ
  12/04/2023
 19. Trung Duong

  30.000 đ
  11/04/2023
 20. Nhà hảo tâm

  100.000 đ
  11/04/2023