Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Trung Dương

  30.000 đ
  21/09/2022
 2. Bui Thi Kim Ngoc

  20.000 đ
  21/09/2022
 3. Trung Dương

  30.000 đ
  20/09/2022
 4. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  20/09/2022
 5. Trung Dương

  30.000 đ
  19/09/2022
 6. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  19/09/2022
 7. VCB Rewards

  30.000 đ
  19/09/2022
 8. Kha

  1.000.000 đ
  18/09/2022
 9. Nguyen Thi Ke

  10.000 đ
  17/09/2022
 10. Nhà hảo tâm

  500.000 đ
  17/09/2022
 11. Trung Dương

  30.000 đ
  16/09/2022
 12. Nhà hảo tâm

  200.000 đ
  16/09/2022
 13. Trung Dương

  30.000 đ
  15/09/2022
 14. Nong Thi Dieu Kim

  10.000 đ
  15/09/2022
 15. ABC

  1.000.000 đ
  15/09/2022
 16. Trung Dương

  30.000 đ
  14/09/2022
 17. Pham Thi Dung

  100.000 đ
  13/09/2022
 18. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  13/09/2022
 19. Trung Dương

  30.000 đ
  13/09/2022
 20. Trung Dương

  30.000 đ
  12/09/2022