Họ và tên
Ngày đóng góp
 1. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  18/05/2024
 2. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  18/05/2024
 3. Nguyen Thi Phuong

  5.000 đ
  17/05/2024
 4. Nguyen Cao Vu

  12.000 đ
  16/05/2024
 5. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  16/05/2024
 6. Nguyen Thi Phuong

  5.000 đ
  16/05/2024
 7. Trung Duong

  30.000 đ
  16/05/2024
 8. Nguyen Minh Khoa

  900.000 đ
  16/05/2024
 9. Nhà hảo tâm

  10.000 đ
  15/05/2024
 10. Trung Duong

  30.000 đ
  15/05/2024
 11. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  15/05/2024
 12. Dinh Thanh Hien

  9.000 đ
  15/05/2024
 13. Nguyen Cao Vu

  5.000 đ
  14/05/2024
 14. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  14/05/2024
 15. Trung Duong

  30.000 đ
  14/05/2024
 16. Nhà hảo tâm

  5.000 đ
  14/05/2024
 17. Nhà hảo tâm

  20.000 đ
  14/05/2024
 18. Nhà hảo tâm

  15.000 đ
  14/05/2024
 19. Nhà hảo tâm

  40.000 đ
  13/05/2024
 20. Nguyen Thi Phuong

  10.000 đ
  13/05/2024