Điều Khoản & Quy Định Diễn Đàn

Điều khoản sử dụng
Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2015

Các Điều khoản Sử dụng này quy định việc sử dụng mạng xã hội Hiểu về trái tim ( MXH HVTT) www.hieuvetraitim.com thuộc Quỹ Hiểu về trái tim ( Quỹ HVTT), cùng với các điều khoản bổ sung được áp dụng cho bất kỳ tính năng, nội dung và chức năng cụ thể nào của MXH HVTT. Các điều khoản bổ sung được tổng hợp và đề cập đến trong các Điều khoản Sử dụng. Khi sử dụng MXH HVTT, Người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng, Chính sách Bảo mật, tất cả các luật được áp dụng và tất cả các điều kiện hoặc chính sách được đề cập ở đây (gọi chung là "Điều khoản"). MXH HVTT có quyền thay đổi Điều khoản bất kỳ lúc nào thông qua việc đăng tải Điều khoản đã được chỉnh sửa. Việc truy cập hoặc tiếp tục sử dụng MXH HVTT sau ngày hiệu lực của Điều khoản đã được chỉnh sửa đồng nghĩa việc chấp nhận các Điều khoản đã được chỉnh sửa này.

Định nghĩa

Trong các Điều khoản này, chúng tôi đề cập đến những cá nhân hay tổ chức gây quỹ là "Người giới thiệu” và các chiến dịch gây quỹ là “ Hồ Sơ ” Những cá nhân hay tổ chức được kêu gọi trong hồ sơ gọi là “Người thụ hưởng”. Chúng tôi đề cập đến những cá nhân hay tổ chức đóng góp cho quỹ là “Người Đóng góp” và các quỹ được đóng góp là “Đóng góp”. Người giới thiệu, Người thụ hưởng, Người Đóng góp và khách truy cập vào MXH HVTT được gọi chung là "Người dùng".

MXH HVTT là một địa điểm

MXH HVTT là một địa điểm gây quỹ trực tuyến dành cho những cá nhân và tổ chức tìm cách gây quỹ cho những hồ sơ của riêng họ và đóng góp vào Hồ sơ của những cá nhân và tổ chức. Người giới thiệu có thể trao quà hay khen thưởng dưới hình thức quà tặng hay các dịch vụ (gọi chung là "Quà tặng") cho Người Đóng góp. MXH HVTT không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chất lượng, sự an toàn, đạo đức hay tính hợp pháp của bất kỳ Quà tặng, dịch vụ nào, Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng MXH HVTT.

Điều kiện sử dụng MXH HVTT

Người dùng dưới 18 tuổi không được phép sử dụng MXH HVTT khi chưa có sự chấp thuận. Người dùng từ 13 đến 17 tuổi có thể sử dụng MXH HVTT với sự đồng ý và giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ít nhất 18 tuổi với điều kiện cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và đồng ý chịu trách nhiệm về việc sử dụng MXH HVTT. Người dùng bị ngừng sử dụng MXH HVTT không đủ điều kiện để sử dụng MXH HVTT. MXH HVTT có quyền từ chối bất cứ cá nhân nào, hoặc hủy, tạm ngưng, xoá bất kỳ Hồ sơ, Đóng góp vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần chịu trách nhiệm pháp lý.

Chiến dịch bị cấm

Người giới thiệu, người thụ hưởng không được phép tổ chức đăng tải hồ sơ để gây quỹ cho các hoạt động bất hợp pháp, gây tổn hại cho người hoặc tài sản, hoặc lừa đảo người khác. Nếu Hồ sơ không khả thi hoặc chỉ là lừa đảo thì Hồ sơ đó không được đăng tải. Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến Hồ sơ của họ, bao gồm cả việc trao Quà tặng và sử dụng Đóng góp. Người giới thiệu, Người thụ hưởng sẽ không đưa ra bất kỳ phát biểu sai lệch hoặc gây nhầm lẫn nào liên quan đến Hồ sơ của họ.
Người giới thiệu, Người thụ hưởng không được: (1) đính kèm nội dung đe doạ, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, hoặc xúc phạm trong bất kỳ Hồ sơ nào hoặc nội dung xâm phạm quyền riêng tư của người khác; (2) mạo nhận bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, kể cả nhân viên hoặc đại diện của Quỹ HVTT, hoặc (3) vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác; hoặc vi phạm luật hay hợp đồng.

Quà tặng bị cấm

Người Sở hữu không được phép đưa ra hoặc cung cấp bất kỳ Quà tặng nào dưới hình thức sau:

 • "Chứng khoán” (theo như định nghĩa trong Luật Chứng khoán năm 1933);
 • Tiền thưởng hoặc việc tham gia vào bất kỳ hoạt động chia sẻ lợi nhuận nào;
 • Sản phẩm tiêu dùng có cồn (các vouchers hoặc thẻ thành viên cho phép cung cấp các sản phẩm tiêu dùng có cồn được chấp nhận);
 • Chất, thuốc ma tuý;
 • Vũ khí, đạn dược và các dụng cụ khác có liên quan;
 • Xổ số hoặc cờ bạc;
 • Xương hoặc sọ người;
 • Vận tải hàng không; hoặc
 • Vật dụng gây ganh ghét, kỳ thị, thương tích cá nhân, chết chóc, hư hỏng, hoặc phá hoại tài sản; hoặc vật dụng (a) bị pháp luật cấm sở hữu hoặc phát tán, (b) vi phạm luật nếu được phát tán, hoặc (c) vi phạm quyền của người khác nếu được phát tán.

Hướng dẫn dành cho cộng đồng

MXH HVTT không phải là nơi dành cho sự ganh ghét, lạm dụng, phân biệt đối xử, thiếu tôn trọng, thô tục, quấy rối hoặc spam. Vui lòng không:

 • Sử dụng việc đăng hồ sơ để gây bạo lực, lăng mạ, chèn ép, phân biệt đối xử hoặc ganh ghét đối với cá nhân hoặc nhóm người dựa vào chủng tộc, nguồn gốc, tôn giáo, sự khuyết tật, giới tính, tuổi tác, thiên hướng tính dục, hay nhận dạng giới tính;
 • Đăng tải hình ảnh hoặc video có nội dung khiêu dâm hoặc đăng liên kết tới các trang web chứa tài liệu khiêu dâm hoặc cho đưa những hình ảnh hoặc động vật đang bị tổn thương hoặc bị lăng mạ;
 • Gửi tin rác ở các mục nhận xét hoặc đến những Người dùng khác với các đề nghị không được yêu cầu hoặc trái phép về hàng hoá và dịch vụ, quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, hoặc chuỗi ký tự, hoặc các tin nhắn không phù hợp;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của hồ sơ hoặc bất kỳ hoạt động nào được tiến hành trên đóng góp; hoặc
 • Bỏ qua bất kỳ biện pháp nào MXH Hiểu về trái tim có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Hồ sơ;
 • Chạy bất kỳ hình thức trả lời tự động hoặc tin rác trên Hồ sơ, MXH HVTT;
 • Sử dụng phần mềm, thiết bị hoặc các quá trình tự động khác nhằm thu thập dữ liệu hoặc lấy thông tin từ bất kỳ trang nào của website;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào, theo nhận định của Quỹ HVTT, có liên quan đến việc truyền dữ liệu bất hợp lý trên trang MXH HVTT;
 • Đại diện các sản phẩm của người khác và xem như sở hữu của mình, hoặc đóng vai trò là đại lý bán sản phẩm của người khác;

MXH HVTT có quyền xóa các Chiến dịch và chấm dứt Tài khoản Người dùng đối với các hoạt động như trên.

Các hình ảnh bị cấm trong Chiến dịch

Người giới thiệu, Người thụ hưởng không được phép thực hiện bất kỳ điều nào sau đây đối với hình ảnh của Chiến dịch:

 • Chèn màu và các yếu tố thuộc về thương hiệu của Quỹ HVTT, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các logo, khung màu, đường viền hoặc huy hiệu;
 • Đính kèm bất kỳ yếu tố hình ảnh nào gây hiểu nhầm có nguồn gốc từ Quỹ HVTT, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các banner, biểu đồ phát triển hoặc số liệu tài chính;
 • Đính kèm bất kỳ yếu tố hình ảnh nào thể hiện sự chứng thực của Quỹ HVTT.

Tranh chấp giữa Người giới thiệu, Người thụ hưởng Bên thứ ba và Người Đóng góp

Người giới thiệu có nghĩa vụ pháp lý thực hiện bất kỳ lời hứa và/ hoặc cam kết nào đối với Người thụ thụ hưởng, Người Đóng góp (bao gồm việc gửi Quà tặng). MXH HVTT không công nhận bất kỳ bên thứ ba và/ hoặc cơ quan liên kết nào của hồ sơ với tư cách là Người giới thiệu. Nếu Người giới thiệu không thể thực hiện bất kỳ cam kết nào đối với Người đóng góp (bao gồm việc gửi Quà tặng), Người giới thiệu sẽ làm việc với Người Đóng góp để đi đến một giải pháp thỏa đáng, Số tiển gây Quỹ cho hồ sơ chỉ giải ngân cho Người thụ hưởng, không giải ngân cho Người giới thiệu hoặc bất cứ bên thứ 3 nào khác.

MXH HVTT không có nghĩa vụ phải tham gia vào các tranh chấp giữa Người giới thiệu, người thụ hưởng và Người đóng góp, hoặc Người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, MXH HVTT không có nghĩa vụ phải tham gia vào các tranh chấp liên quan đến việc xác định Người giới thiệu hợp pháp và sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các tài khoản của Người giới thiệu hoặc chuyển quyền sở hữu. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, như việc không tuân thủ Điều khoản hoặc việc không thực hiện trao Quà tặng của Người giới thiệu, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của Người giới thiệu cho Người Đóng óp để hai bên có thể giải quyết tranh chấp với nhau.

Tài khoản Người dùng

Tất cả các thông tin được gửi liên quan đến tài khoản Người dùng trên MXH HVTT phải chính xác và trung thực. Người sử dụng đồng ý thông báo cho MXH HVTT ngay lập tức nếu Tài khoản Người dùng đã được sử dụng mà không có sự cho phép hoặc đã có bất kỳ vi phạm bảo mật khác về Tài khoản Người dùng. Mỗi Người dùng đồng ý cung cấp thêm thông tin mà Quỹ HVTT có thể yêu cầu và trả lời một cách trung thực đầy đủ bất kỳ câu hỏi mà Quỹ HVTT có thể yêu cầu để xác minh danh tính của Người dùng đó.

Quyền dành cho Người dùng và việc sử dụng thương hiệu của MXH HVTT, Quỹ HVTT

MXH HVTT cấp cho mỗi Người quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không được chuyển nhượng, và có thể thay đổi đối với Dịch vụ với điều kiện Người dùng tuân theo các Điều khoản Sử dụng.

Ngoại trừ Nội dung Người dùng (được định nghĩa trong phần Nội dung Người dùng dưới đây), tất cả nội dung được cung cấp thông qua MXH HVTT, như văn bản, đồ hoạ, logo, nút biểu tượng, hình ảnh, đoạn âm thanh và phần mềm, đều là tài sản của MXH HVTT, Quỹ HVTT hoặc Người Sở hữu khác và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thương hiệu MXH HVTT là các nhãn hiệu đã được đăng ký thuộc sở hữu của Quỹ HVTT. Nghiêm cấm Người dùng đăng ký tên miền, tài khoản trên các phương tiện truyền thông xã hội, tên người dùng, thương hiệu, bản quyền, ứng dụng, tên thương mại, hoặc tên công ty có chèn bất kỳ thương hiệu nào của MXH HVTT hoặc gây ra nhầm lẫn là thuộc nhãn hiệu của Quỹ HVTT.

Người giới thiệu, Người thụ hưởng

Người giới thiệu được phép trao Quà tặng cho Người đóng góp. Người giới thiệu có nghĩa vụ pháp lý thực hiện bất kỳ lời hứa và/ hoặc cam kết nào đối với Người đóng góp (bao gồm việc trao Quà tặng). Cam kết này bao gồm chuyển Quà tặng cho Người đóng góp trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào khác sau khi Hồ sơ kết thúc.

Người giới thiệu, Người thụ hưởng cam kết rằng các Hồ sơ đăng lên MXH HVTT để kêu gọi là những hồ sơ chưa được đăng và kêu gọi trên các Báo chính thống nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu MXH HVTT phát hiện được những hồ sơ này đã từng đăng để kêu gọi trên các cơ quan báo đài chính thống thì MXH HVTT có quyền đóng Hồ sơ mà không cần phải thông báo cho Người giới thiệu, Người thụ hưởng , Người dùng hoặc bất cứ bên thứ 3 nào.

Người giới thiệu, Người thụ hưởng sẽ phản hồi kịp thời và trung thực cho tất cả các câu hỏi được đặt ra bởi Quỹ HVTT hoặc bất kỳ Người Đóng góp. Người giới thiệu sẽ đưa ra những cập nhật kịp thời, thường xuyên và có nội dung quan trọng cho Người Đóng góp. Nếu bất kỳ Người giới thiệu nào không thể thực hiện bất kỳ cam kết nào đối với Người Đóng góp (bao gồm việc trao Quà tặng), Người giới thiệu sẽ làm việc với Người đóng góp để đi đến một giải pháp thỏa đáng.

Địa điểm trên Hồ sơ đăng lên MXH HVTT phải trùng khớp với nơi cư trú hợp pháp đã được gửi đến MXH HVTT khi tài khoản MXH HVTT được thiết lập. Người giới thiệu, Người thụ hưởng không được tạo nhiều Hồ sơ mà không có bằng chứng sẽ thực hiện nghĩa vụ. Việc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của từng hồ sơ có thể dẫn đến việc MXH xóa bỏ các Hồ sơ từ MXH HVTT và lấy các khoản tiền đã được đóng góp chuyển cho những hồ Sơ cần giúp đỡ khác đúng theo Điều lệ quy định của Quỹ Hiểu về trái tim.

Người giới thiệu không được nhận số tiền giải ngân, Chỉ giải ngân cho người thụ hưởng do người giới thiệu cung cấp đăng tải hồ sơ trên MXH HVTT. Ngoài ra Quỹ HVTT không giải ngân nguồn quỹ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Người giới thiệu sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong việc sử dụng Đóng góp và trao Quà tặng. Người giới thiệu, Người thụ hưởng không được sử dụng địa chỉ email giả mạo để tự gây quỹ hoặc đóng góp cho các hồ sơ của chính mình; đây là hành vi vi phạm chính sách và Điều khoản Sử dụng.

Quỹ HVTT có thể xác minh danh tính và các thông tin khác được cung cấp bởi Người giới thiệu, người thụ hưởng và Quỹ HVTT có thể trì hoãn, giữ lại, hoặc hoàn trả bất kỳ khoản Đóng góp hoặc các khoản tiền khác mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm trong trường hợp Quỹ HVTT không thể xác minh bất kỳ thông tin cần thiết. Điều kiện của Người giới thiệu, Người thụ hưởng tùy thuộc vào xem xét của Quỹ HVTT về việc hoàn thành các nghĩa vụ trong việc gây quỹ trước đây. Quỹ HVTT có quyền ngăn cấm hoặc loại bỏ một Hồ sơ nếu Người Giới thiệu, Người thụ hưởng chậm trễ ba tháng hoặc nhiều hơn trong việc hoàn thành Bộ hồ sơ góc gửi về cho Quỹ HVTT.

Với tư cách là Người giới thiệu, Người thụ hưởng, nếu anh/ chị không thi hành theo Các điều khoản của MXH HVTT, MXH HVTT có thể giữ lại tiền từ Hồ sơ kêu gọi của anh/ chị, để hỗ trợ cho những Hồ sơ khác do Quỹ HVTT quyết định theo đúng quy định của Điều lệ của Quỹ HVTT.

Người Đóng góp

Người đóng góp sẽ đóng cho tất cả các Hồ sơ đều được thực hiện tự nguyện, tùy theo quyết định và mức chịu rủi ro của Người Đóng góp. MXH HVTT không đảm bảo rằng Đóng góp sẽ được sử dụng như đã cam kết, Người giới thiệu sẽ trao Quà tặng, hoặc Hồ sơ sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. MXH HVTT không xác nhận, bảo đảm, làm đại diện, hoặc cung cấp những bảo đảm về chất lượng, sự an toàn, đạo đức hay tính hợp pháp của bất kỳ Quà tặng hoặc Đóng góp nào, cũng như sự thật hoặc sự chính xác về Nội dung Người dùng được đăng tải trên Hồ sơ. Người Đóng góp tự chịu trách nhiệm về việc quyết định Đóng góp và nhận Quà tặng. Người đóng góp đồng ý rằng số tiền người đóng góp cho từng hơ sơ kêu gọi nhưng những hồ sơ đó sai những quy định của những quy định thì Quỹ Hiểu về trái tim có quyền giải ngân số tiền đóng góp của những hồ sơ đó cho vào nguồn quỹ chung để giúp những hồ sơ khác đúng theo quy định của Điều lệ do Bộ nội vụ cấp phép. Quỹ HVTT không có trách nhiệm phải hoàn tiền lại cho Người đóng góp trừ trường hợp Người đóng góp chứng minh được rằng thông tin thẻ bị lộ và bị bên thứ 3 sử dụng thẻ của Người đóng góp để đóng góp cho Hồ sơ được đăng trên MXH HVTT.

Phí Dịch vụ

Thiết lập tài khoản trên MXH HVTT là không tốn phí. Trong trường hợp khác có quy định rõ ràng trên MXH HVTT, chúng tôi tính phí Người thụ hưởng theo tùy theo phần quỹ đóng góp mà họ được người đóng góp cho họ. Phí này là do quy định của ngân hàng, cổng thanh toán như sau:

Thẻ nội địa: 1760đ + 1.1%/1 lần giao dịch thành công

Thẻ quốc tế: 6930 + 2.75%/ lần giao dịch thành công

Phí giao dịch hàng tháng: 550.000đ/ tháng.

5% phí trên tổng số tiền gây quỹ theo Quy định của Bộ tài chính dành cho chi phí vận hành của Quỹ HVTT.

Nội dung Người dùng

Khi sử dụng MXH HVTT, Người dùng có thể đăng ảnh, video, văn bản, đồ họa, logo, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu nghe nhìn khác (gọi chung là "Nội dung Người dùng"). Người dùng cho phép MXH HVTT sử dụng, trưng bày, lưu trữ, tái phát hành, sửa đổi, và phân phối Nội dung Người dùng cho mục đích liên quan đến Hồ sơ hoặc các hoạt động marketing và quảng bá khác. Giữa Người dùng và MXH HVTT, Người dùng vẫn nắm giữ tất cả quyền sở hữu liên quan đến Nội dung Người dùng. Mỗi Người dùng đại diện và bảo đảm rằng Nội dung Người dùng của mình và việc sử dụng Nội dung Người dùng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, quyền riêng tư, bảo mật, quyền công khai, các Điều khoản này hoặc luật áp dụng.

Trang web, quảng cáo hoặc dịch vụ của bên thứ ba

MXH HVTT có thể chứa các liên kết đến các trang web, quảng cáo hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Quỹ HVTT. Việc truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba là do mỗi Người dùng tự chịu rủi ro. Trừ khi được quy định rõ ràng, Quỹ HVTT không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến các giao dịch của Người dùng với các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng hiểu rõ khi nào ngưng dùng Dịch vụ và đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Người dùng truy cập.

Dịch vụ thanh toán

Người đóng góp, Người dung chấp nhận sử dụng dịch vụ thanh toán thông qua cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán Quốc Gia Việt Nam và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng, thẻ nội địa cho Người thụ hưởng trên MXH HVTT được cung cấp bởi Công ty Công ty cổ phần thanh toán Quốc Gia Việt Nam (Napas) và Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và phải tuân theo Thỏa thuận Tài khoản của Napsa và Vietcombank , bao gồm Điều khoản Dịch vụ Napas (gọi chung là "Thỏa thuận Dịch vụ Napas"). Bằng cách tiếp tục hoạt động với tư cách Người đóng góp trên MXH HVTT, anh/ chị đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận Dịch vụ Napas, và một số thay đổi có thể được thực hiện bởi Napas. Do yêu cầu của dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng, Thẻ nội đại qua Napas, anh/ chị đồng ý cung cấp cho Quỹ HVTT thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân và doanh nghiệp, và cho phép Quỹ HVTT chia sẻ bất kỳ thông tin nào với Napsa cũng như các thông tin giao dịch liên quan đến việc sử dụng dịch vụ xử lý thanh toán được cung cấp bởi Napas. Trong mọi trường hợp, ngoài các khoản phí dịch vụ, phí xử lý thanh toán dành cho thẻ tín dụng, thẻ nội địa tiêu chuẩn và phí của bên thứ ba được áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện bất kỳ dịch vụ xử lý thanh toán thẻ tín dụng, thẻ nội địa của bên thứ ba hoặc các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.

Bồi hoàn

Nếu khoản bồi hoàn được yêu cầu đối với một Hồ sơ trên MXH HVTT, tổ chức tài chính của chủ thẻ sẽ liên hệ với người phụ trách xử lý thanh toán giao dịch. Người phụ trách xử lý thanh toán sẽ thông báo cho Quỹ HVTT về khoản bồi hoàn Quỹ HVTT có thể giữ các khoản đóng góp liên quan đến khoản phí tranh chấp cho đến khi tổ chức tài chính có kết luận về giao dịch.

Khi cơ quan tài chính có kết luận về khoản phí tranh chấp và thông báo cho Quỹ HVTT thông qua người phụ trách xử lý thanh toán, Quỹ HVTT sẽ tuân theo quyết định và sẽ hoàn trả khoản phí bị tranh chấp từ các quỹ của Hồ sơ hoặc giải ngân các khoản tiền gây tranh cãi cho Người thụ hưởng.
Nếu giao dịch bị tranh chấp đã được giải ngân cho Người thụ hưởng và Hồ sơ nằm trong chương trình MXH HVTT sẽ giữ tiền từ (các) khoản giải ngân của Hồ sơ để trang trải chi phí bồi hoàn. Khi được thông báo về quyết định của tổ chức tài chính, Quỹ HVTT sẽ thực hiện hành động thích hợp như đã nêu ở trên.

Thu lại Quỹ

Thông qua việc đăng thông tin Hồ sơ trên MXH HVTTcủa chúng tôi, anh/ chị thừa hiểu rằng Quỹ HVTT có quyền thu lại quỹ từ Hồ sơ, , vì các lý do bao gồm nhưng không giới hạn về: Người giới thiệu, Người thụ hưởng không thực hiện theo đúng Điều khoản của MXH HVTT, Chúng tôi có thể thu lại khoản tiền từ Người thụ hưởng bằng cách giữ lại tiền từ những hồ sơ kêu gọi để hỗ trợ cho các Hồ sơ khác theo đúng Điều lệ hoạt động của Quỹ HVTT

Bồi thường

Mỗi Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Quỹ HVTT, các nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, nợ, thất thoát và các chi phí (bao gồm phí và lệ phí luật sư) và tất cả các khoản thanh toán phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng MXH HVTT, hành vi vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật. Qu4y HVTT có quyền độc quyền kiểm soát bất kỳ vấn đề nào mà Người dùng đã đồng ý bồi thường cho Quỹ HVTT và mỗi Người dùng đồng ý trợ giúp và hợp tác với Quỹ HVTT để bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

Chấm dứt

Việc chấm dứt có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy bỏ tất cả các thông tin liên quan đến bất kỳ Tài khoản Người dùng nào. Người dùng có thể chấm dứt Tài khoản của mình bằng cách làm theo hướng dẫn trên MXH HVTT, nhưng Quỹ HVTT có thể giữ lại thông tin Tài khoản Người dùng sau khi chấm dứt theo các quy trình hợp lệ về pháp luật và kế toán. Tất cả các điều khoản tồn tại sau khi Tải khoản chấm dứt bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Tiếng Việt

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Việt về Điều khoản và bất kỳ phiên bản dịch ngoại ngữ nào, phiên bản tiếng Việt sẽ điều chỉnh và kiểm soát. Tất cả các tranh chấp, khiếu nại và hành động (và các thủ tục liên quan) sẽ được thông báo bằng tiếng Việt. Trừ khi được nêu rõ ràng, tất cả các tài liệu trên Hồ sơ chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc công ty tại Việt Nam và nước ngoài.

Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật

Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong bất kỳ cuộc điều tra nào về hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng MXH HVTT khi được yêu cầu.

Thủ tục thông báo

Người sử dụng đồng ý rằng Quỹ HVTT có thể cung cấp thông báo cho Người sử dụng qua email, bằng văn bản, hoặc thông qua việc đăng tải rõ ràng thông báo đó trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể chọn không tham gia vào một số các phương tiện thông báo nhất định.

Thoả thuận tổng thể/ Hiệu lực từng phần

Các Điều khoản này là thoả thuận tổng thể giữa mỗi Người dùng và Quỹ HVTT về các vấn đề liên quan. Nếu bất kỳ điều khoản nào được tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại thuộc Thỏa thuận này mà các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực về pháp lý. Việc Quỹ HVTT không xác nhận bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó.

Thay đổi các Điều khoản

MXH HVTT có thể thay đổi các Điều khoản bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại các Điều khoản thường xuyên. Nếu có sự thay đổi quan trọng, MXH HVTT có thể thông báo cho Người dùng trong Dịch vụ, bằng email, bằng thông báo hoặc bằng những công cụ thích hợp khác. “Sự thay đổi quan trọng” sẽ được xác định theo ý riêng của Indiegogo, với phân tích hợp lý.