Thông liên nhĩ, bé Bảo Châu bị tức ngực và khó thở

 1. 16.890.000 đ

  Pham Trần Nhật minh

  15/9/23 lúc 18:07
 2. 10.000 đ

  Ẩn danh

  15/9/23 lúc 17:04
 3. 100.000 đ

  Nguyễn Văn Tuyền

  Member, Nam
  15/9/23 lúc 16:52
 4. 500.000 đ

  Độ LH

  Member, Nam
  15/9/23 lúc 09:19
 5. 500.000 đ

  Ẩn danh

  15/9/23 lúc 08:58