Nhịp tim bé Tiến Việt đập nhanh bất thường

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Việt

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lê Trần Tiến Việt. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 73.000.000đ, BHYT thanh toán 22.400.000đ, còn lại Quỹ Tài trợ Vinacapital thanh toán 20.240.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 7.590.000đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 17.710.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 5.060.000đ.

  LE TRAN TIEN VIET - QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  LE TRAN TIEN VIET - HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Lê Trần Tiến Việt sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Lê Trần Tiến Việt chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quỹ Tài trợ VinaCapital, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM và Tổ chức Trả lại tuổi thơ đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Việt.
Quay lại danh sách cập nhật...