Nhà anh Danh có nguy cơ đổ sập

 1. Lễ khởi công nhà ông Danh

  Ngày 30/11/2017, huyện Đoàn huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận tiến hành làm lễ khởi công nhà cho ông Nguyễn Văn Danh.

  Một số hình ảnh khởi công:

  Nha_Nguyen_Van_Danh_2.
  Nha_Nguyen_Van_Danh_1.
  Đại diện huyện Đoàn huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cùng ông Nguyễn Văn Danh bên mảnh đất trống
Return to update list...