Ngô Tiến Đạt

  1. Ngày 28 tháng 3 năm 2014


    Sau khi được Bác sĩ theo dõi bệnh trạng và chờ cho sức khỏe được ổn định. Tiến Đạt đã phẫu thuật.
Return to update list...