Lõm ngực sâu, tim em Thiên Kim có nguy cơ bị chèn ép