Hồng Hà khó thở, ngất xỉu trong lớp vì hở van 2 lá

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Hà

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đinh Thị Hồng Hà. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 103.000.000đ, BHYT thanh toán 23.200.000đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 27.930.000đ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 23.940.000đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thanh toán 3.990.000đ, Haritage Baptist thanh toán 7.980.000đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 15.960.000đ.

  DINH-THI-HONG-HA---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp

  DINH-THI-HONG-HA---GRV.
  Giấy ra viện của em Hà

  DINH-THI-HONG-HA---HD.
  Sau khi nhận được quyết toán, Quỹ Hiểu về trái tim đã tiến hành thanh toán cho bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Đinh Thị Hồng Hà sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Đinh Thị Hồng Hà chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, The Vinacapital Foundation, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM, Haritage Baptist và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Hà.
Quay lại danh sách cập nhật...