Cha mẹ bé Bảo Trâm không có khả năng chữa bệnh cho con gái