Bệnh tim phức tạp, em Phúc cần phẫu thuật lần 2

  1. Gia đình từ chối cho bé nhập viện để phẫu thuật

    Sau khi có cam kết hỗ trợ, Hiểu về trái tim theo dõi thông tin của bé Gia Phúc. Trong thời gian này, gia đình có cho bé tái khám tại bệnh viện khác, được các bác sĩ cho biết bệnh của cháu chưa cần phẫu thuật nên cha mẹ từ chối cho bé nhập viện phẫu thuật, đề nghị chuyển nguồn sang giúp cho hoàn cảnh khác.
Quay lại danh sách cập nhật...