Bệnh tim phức tạp, em Phúc cần phẫu thuật lần 2

  1. Em Gia Phúc chưa phẫu thuật

    Do tình hình dịch Covid-19 nên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vẫn chưa thể sắp lịch phẫu thuật cho em.
Quay lại danh sách cập nhật...