Bệnh tim phức tạp, em Phúc cần phẫu thuật lần 2

  1. Hồ sơ đạt 17%

    Tính đến sáng 09/07/2020, hồ sơ kêu gọi của bé Gia Phúc đạt 17% với 5.700.000 đồng, Quỹ Hiểu về trái tim cảm ơn 6 lượt đóng góp của các nhà hảo tâm Oanh Nguyen, Độ LH, Thao Nguyen, Đoàn Lưu, Lê Quốc Tính đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bé Phúc.

    Cháu cầm thêm 27.000.000 đồng để hoàn tất hồ sơ.

    Hiểu về trái tim mong mọi người tiếp tục đóng góp để hỗ trợ cháu nhé.
Quay lại danh sách cập nhật...