Bệnh tim nặng, Thành Đạt cần mọi người hỗ trợ phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Đạt

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Nguyễn Thành Đạt. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 120.017.701đ, BHYT thanh toán 40.919.925đ, gia đình bệnh nhân thanh toán 79.500đ, còn lại Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM thanh toán 31.607.310đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 23.705.483đ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thanh toán 3.950.914đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 19.754.569đ.

  NGUYEN-THANH-DAT---QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cung cấp

  NGUYEN-THANH-DAT---HD.
  Hóa đơn thanh toán của em Đạt

  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Nguyễn Thành Đạt sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Nguyễn Thành Đạt chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Tổ chức Trả lại tuổi thơ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp,HCM, Bênh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Đạt
Quay lại danh sách cập nhật...