Bệnh tim nặng, Thành Đạt cần mọi người hỗ trợ phẫu thuật