Bệnh em Tiến Danh cần sớm được phẫu thuật lần 2

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Danh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lê Văn Tiến Danh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 127.726.423đ, BHYT thanh toán 58.095.204đ, còn lại gia đình bệnh nhân thanh toán 20.000.000đ, Tập thể Cán bộ Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh và Chi Đoàn Cảnh Sát Kinh Tế Công An Thành phố Hồ Chí Minh thanh toán 4.233.221đ và Quỹ Hiểu về trái tim (Công ty Bảo hiểm FWD) thanh toán 45.398.000đ.

  IMG_20211021_0001.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  IMG_20211021_0002.
  Giấy ra viện của em Tiến Danh

  LE-VAN-TIEN-DANH---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Tiến Danh
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Lê Văn Tiến Danh sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Lê Văn Tiến Danh chân thành cảm ơn Công ty Bảo Hiểm FWB và Tập thể Cán bộ Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh và Chi Đoàn Cảnh Sát Kinh Tế Công An Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Danh.
Quay lại danh sách cập nhật...