Bệnh em Tiến Danh cần sớm được phẫu thuật lần 2

  1. Hôm nay em Danh được phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, hôm nay 08/06/2021, em Tiến Danh được phẫu thuật.

    Chúc em bình an và ca phẫu thuật thành công!
Quay lại danh sách cập nhật...