Bệnh em Thảo rất nặng, cần mọi người giúp đỡ

  1. Bệnh bé Thanh Thảo rất phức tạp, nguy cơ tử vong cao trong phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, do bệnh của bé Thanh Thảo rất phức tạp, nguy cơ tử vong cao trong phẫu thuật nên gia cha mẹ lo lắng, quyết định không cho con gái tiếp tục chữa bệnh.

    Vì vậy, Hiểu về trái tim xin chuyển nguồn bộ nguồn tiền mà Quý nhà hảo tâm đã đóng góp cho bé Thanh Thảo sang giúp đỡ những hoàn cảnh khác.
Quay lại danh sách cập nhật...