Bệnh em Thảo rất nặng, cần mọi người giúp đỡ

  1. Em Thảo vẫn chưa phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định em Thảo tiếp tục uống thuốc và tái khám hàng tháng. Mẹ em Thảo cho biết, vì em có vấn đề về cầm máu nên các bác sĩ chưa thể phẫu thuật cho em.
Quay lại danh sách cập nhật...