Bệnh em Quốc Huy chuyển biến phức tạp

  1. Một nhà tài trợ khác đã hỗ trợ 100% ch phí phẫu thuật của bé Quốc Huy

    Bé Trần Quốc Huy đã được phẫu thuật tim vào ngày 4/5/2021 và đã xuất viện. Tuy nhiên, Bệnh viện Tim Tâm Đức thông báo cháu đã được một nhà tài trợ khác thanh toán 100% chi phí phẫu thuật trực tiếp cho bệnh viện.

    Vì vậy, Hiểu về trái tim sẽ chuyển nguồn tiền Quý nhà hảo tâm đã đóng góp cho bé Quốc Huy sang giúp đỡ những hoàn cảnh khác.
Quay lại danh sách cập nhật...