Bệnh em Quốc Huy chuyển biến phức tạp

  1. Quốc Huy chưa thể phẫu thuật

    Theo thông tin từ gia đình, Quốc Huy đã tái khám vào ngày 9/12/2020.

    Các bác sỹ hội chẩn, thông báo chưa thể can thiệp phẫu thuật cho em trong thời gian này, chỉ định uống thuốc, hẹn 3 tháng sau tái khám.
Quay lại danh sách cập nhật...