Bệnh em Quốc Huy chuyển biến phức tạp

  1. Hoàn tất hồ sơ bé Quốc Huy

    Chiều nay nhà hảo tâm Gia đình Diệu Âm đã đóng góp số tiền 15.000.000đ, giúp hoàn tất hồ sơ kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho bé Trần Quốc Huy.

    Thay mặt gia đình, Quỹ Hiểu về trái tim cảm ơn nhà hảo tâm Gia đình Diệu Âm, TPV, hiephoilivestreamvietnam, Tan Mai cùng 15 lượt đóng góp khác đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho bé Quốc Huy.

    Quỹ Hiểu về trái tim sẽ làm việc với bệnh viện để nắm rõ lịch khám, nhập viện, phẫu thuật của bé Quốc Huy và cập nhật thường xuyên để các mạnh thường quân theo dõi.
Quay lại danh sách cập nhật...