Bệnh chuyển biến xấu, bé Thu Hiền cần phẫu thuật gấp