Bệnh bé Hồ Trọng Phát rất phức tạp

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Phát

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Hồ Trọng Phát. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 154.010.852đ, BHYT thanh toán 110.518.909đ, còn lại The Vinacapital Foundation thanh toán 21.745.972 và Quỹ Hiểu về trái tim (Chợ Tình) thanh toán 21.745.972đ.

  HO-TRONG-PHAT---QT.
  Đề nghị thanh toán do bệnh viện Nhi trung ương cung cấp

  HO-TRONG-PHAT---GRV.
  Giấy ra viện của em Phát

  HO-TRONG-PHAT---HD.
  Hóa đơn thanh toán của Quỹ Hiểu về trái tim
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Hồ Trọng Phát chân thành cảm ơn Chợ Tình và The Vinacapital Foundation đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Phát.
Quay lại danh sách cập nhật...