Bé Thái Nguyên bị Tứ chứng fallt, còn ống động mạch