Bé Diệp ra vào bệnh viện thường xuyên trong hơn 20 tháng qua

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Diệp

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Lê Nguyễn An Diệp. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 193.435.196đ, BHYT thanh toán 104.563.403đ, còn lại gia đình bệnh nhân thanh toán 14.215.294đ, The Vinacapital Foundation thanh toán 26.129.775đ, Tổ chức Trả lại tuổi thơ thanh toán 26.129.775đ và Quỹ Hiểu về trái tim thanh toán 22.396.950đ.

  LE-NGUYEN-AN-DIEP---QT-.
  Bảng quyết toán chi phí do Viện Tim TP.HCM cung cấp

  LE-NGUYEN-AN-DIEP---GRV.
  Giấy ra viện của em Diệp

  LE-NGUYEN-AN-DIEP---HD.
  Hóa đơn thanh toán viện phí của em Diệp
  Số tiền các nhà hảo tâm đã đóng góp vượt cam kết hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em Lê Nguyễn An Diệp sẽ được Hiểu về trái tim dùng để giúp đỡ cho các trường hợp khác.

  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Lê Nguyễn An Diệp chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Tổ chức Trả lại tuổi thơ và The Vinacapital Foundation đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Diệp.
Quay lại danh sách cập nhật...