Bé Đặng Ngọc Thịnh bị tim một thất cần phẫu thuật

 1. Chi phí cho ca phẫu thuật của em Thịnh

  Quỹ Hiểu về trái tim đã nhận được quyết toán cho ca phẫu thuật của em Đặng Ngọc Thịnh. Theo bảng quyết toán, tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 128.701.147đ, BHYT thanh toán 73.663.919đ, còn lại Quỹ Hiểu về trái tim (Bảo hiểm FWD) thanh toán 55.037.228đ.

  DANG NGOC THINH - QT.
  Bảng quyết toán chi phí do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  DANG NGOC THINH - GRV.
  Giấy ra viện do bệnh viện E Trung tâm tim mạch cung cấp

  DANG-NGOC-THINH---HD.
  Hóa đơn thanh toán của em Thịnh
  Hiểu về trái tim cùng gia đình em Đặng Ngọc Thịnh chân thành cảm ơn bảo hiểm FWD đã giúp đỡ chi phí cho ca phẫu thuật của em Thịnh.

  --Hiểu về trái tim--
Quay lại danh sách cập nhật...